MbSF: Mindfulness alapú Rendszertudatos Dialógus Facilitátor Képző

Mindfulness based Systemic Facilitátor – WisdomWeavers Training
Éber figyeletem alapú Rendszertudatos Facilitátor képzés

Egy Duna Kollégium program

Teremtő ÉRendszerek kialkításának facilitálása,
ahol a társ-as terekben, a társ-ad-alom közösségeiben, szervezeteiben a szer vezet.

KÉPZÉSI NYELV:
magyar ÉS  a résztvevőktől függően lehet angol is.  

ELŐFELTÉTEL és KIKNEK?

Akik
felismerték a kapcsolatok és kapcsolódás teremtő erejét, a relational leadership és dialógikus részvételi vezetés helyét és szerepét a szervezetirányításban és a segítés, támogatás egyéb tereiben. 
Akik
érdeklődnek a Facilitátori munka iránt. Csoportok, közösségek, szervezetek, társadalmi és részvételi tervezésben érdekeltek, vagy épp akik nagyobb létszámú csoportokban tanítanak, dolgoznak és szeretnék a hagyományos kerteteket oldani, az öntanulási folyamatokat beindítani.
Ez a képzés azoknak is mondhat újat, akik korábbi, Dialógus facilitátor és TWC=The World Café és Art of Hosting képzéseken vettek részt.
Akik már elindultak a facilitálás útján, és alapozó élményekkel rendelkeznek, ha nincs akkor is érdemes jelentkezni, mert a kezdő modulok mindenképpen egy alapélményt nyújtanak, hisz számítunk részvételükre, aktív közreműködésükre egy coach-coachee model keretében
 
KÉPZÉSI IDŐ
3x7x3 óra 
 modul és egy 4 napos nyári elvonulás, közte egyéni és team munka (elméleti tanulás, gyakorlás és árnyék facilitálás).

KÉPZÉSI STRUKTÚRA
A 3×7 modul 3-3 órában olyan gyakorlati tudást ad át, melyek önmagukban is támogatják bármely facilitátor munkáját, miközben integratív egésszé a 3x7x3óra=63 óra képzésben és annak kapcsolódási tanulási terében tud kibontakozni.

EREDMÉNY:
Tanítás/tanulás – Személyes és szakmai elmélyülés-Teremtő/Alkotó Közösség

RÉSZVÉTELI TANÚSÍTVÁNY-OKLEVÉL
A 7 modult és a nyári intenzívet követően  a részvételről tanúsítványt adunk.  
DIALÓGUS FACILITÁTOR DIPLOMA: aki képesítést is akar szerezni a személyes élmények és tanulási folyamatokat követően, annak egy “mester munka” megtartása után egy harvesting-aratás keretében erről a folyamatról és tapasztalatairól írásos, videos, stb. formában tanúságot kell tennie. 

SoL facilitátor tanúsítványt ad a SoL Intézet, amely a nemzetközi SoL szervezet, a Global Association of SoL Communities tagja és a Duna kollégium társ-alapítója.

A képzést a Magyar Facilitátorok Társasága támogatja. TOVÁBBI RÉSZLETEK A 3 MODULRÓL IDE KATTINTVA OLVASHATÓK.
Előzetes JELENTKEZÉS IDE kattintva
Írásbeli személyes tájékozódás:  info@solintezet.hu
A tanulási folyamat vezető mentora, senior képzője: Ruzsa Ágota Éva, aruzsa@solintezet.hu
A folyamatban még aktív részt vállalnak a SoL munkatársai, tagjai és hazai, nemzetközi barátai. 

KÉPZÉSI FÓKUSZ
Kiemelt figyelmet fordítunk a módszertanok mögött 

  • meghúzódó paradigmákra, a társadalmi szétszakítottság okaira, a konfliktusok kezelésére, a kapcsolat-folyamat központú látásmódra
  • a jövőteremtő társas tér kialakítására, az un. Mező dinamikájára és harmónikus fenntartására
  • a stratégiai és jövőteremtő ‘problémamegoldáshoz’ elengedhetetlen rendszertudatos látásmódra és gyakorlatokra,
  • a részvételiség a tervezési és vezetési folyamatokban kérdéskörére
  • az eszköztár értő alkalmazására, a gyógyító, szervezeti és társadalmi traumák oldásakor,
  • a spirituális-lélekvezérelt belső munkára, a kollektív jelenLét-collective presencing képességének kialakítására.
  • a fentiek integrációjára

A munka alapvetése
– a bohmi dialógus és
– a rendszertudatosság és
– az együttérző éber figyelem (mindfulness),

melyek számos facilitatív megközelítés és módszer alapját képezik,  Art of Hosting, The World Café, a presencing, U elmélet, kollektív presencing, wisdomweaving, stb.
Bárhova nézünk, azt látjuk, hogy a szervezetek válságban vannak, a közösségek újraszövik szétszakadt szövedékeiket és ennek ellenére gyakran a jószándékot konfliktusok, polarizálódás és szétszakítottság kíséri.  Újjászüleétsre vágyunk, de gyakran nem ismerjük az ehhez szükséges új szemléletet, attitüdöt és folyamatokat. Így vissza-visszahullunk a régi mintákba. 

Soha nem volt nagyobb szükség az értő, mélyre tekintő és a közösségi, társas és szervezeti bölcsességet és intelligenciát életre hívó teremtő dialógikus terekre, mint mikor egy egész társadalom, ie. Mo. vagy Európa, vagy épp az egész világ ilyen erőteljes polarizáltságban kifeszítve lép át egy megszülető új világba.

KÉPZÉS MIRE JÓ?
– Dialógikus OD, ami a SoL ( Senge, Jaworski, Shein, Scharmer) szervezetfejlesztési módszertanának lényege.
– Térségfejlesztés, közösségfejlesztés, város tervezés, lakosság-önkormányzat-civil szervezetek közötti dialógusok, és a részvételi tervezés és részvételi vezetés
– Stakeholder dialógusok,
– Innovativ start-upok, kreatív újítások közösségi szinten
– Gyógyító, társadalmi sebeket begyógyító, a társadalmi osztottság felszámolását szolgáűló műhelyek…
– Segítőfoglalkozásúak, tanárok  képzési módszertanának gazdagítása…

A képzéshez kapcsolódó SoL Könyvről ITT olvashat.
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………