Kiengesztelődés-Történelmi sebek-Lélekvezetés

Június 5-n elindult a III. Gyógyító hét programunk. 

Alapvető célunk a személyes, közösségi és társadalmi sebek közötti kapcsolatok és kölcsönhatások felismerése. A rendszerbe ágyazott folyamatok feltárása és tehetségünk, képességeink és tudásunk mentén kienegesztődő dialógus körök és család-, és rendszerállítások mentén mindezek oldáása.

Kicsi, magcsoport találkozott.
Indító csendtér, egymásra hangolódó jelenlétet követően kitettük a térbe mindazt, amit magunkkal hoztunk. Szándékot, felismerést és alapállást. Volt, aki beszélgetni, feltárni és közös szándékot teremteni jött. Volt, aki Lélek állíttás keretében tán kicsit “varázsolni” és készülő dolgozatához municiót kapni jött és voltak, akik a nyitott belső térben, az emergencia szabályai mentén készen állt a mező termésére.
Végül kérdéseinek és gondolataink azt a dimenziót fezsegették, hogy vajon minek kell történnie ahhoz, hogy a kollektiv gyógyítás témája többeket megragadhasson, hogy felismerjék, hogy a gyógyulás önmagán túlmutató terekből fakadó forrás vízére szomjazik.

Hogy míg ez a téma egy már létező szakmai közösségbe ágyazva a kíváncsiság és az ébredő szükségletek miatt érdekes lehet a közösség tagjainak, addig önmagában és önálllóan még nehéz és szinte befogadhatatlan.
Majd azt is végiggondoltuk, hogy e “törzsi” terek még sok sok ember számára nagyon fontosak, hisz bármennyire is a jövőbe mutató módszerek mentén rendeződnek össze, az itt és mostban a személy biztonságának, megszokott élet és szakmai terének keretein általában nem mutat túl és ezért könnyebben befogadható.

Majd biztosnak tűnik, hogy míg belső azonosságunk nem a lélektérben gyökeredzik, addig e körök fontosak, ám mikor már a lélektér tart meg bennünket, akkor pedig annak alapminőségéből fakad a bizonyosság közösségi tere.

Végül egy fókuszált és intuítiv térbe belépve arra jutottunk, hogy a Lélek vezette gyógyító séta, mely egyik eseményről a másikra visz bennünket, az elkötelezett jelenLétbe ágyazott figyelem és részvétel által tud mélyreható változást, ha úgy tetszik gyógyulást hozni.

Nagy izgalommal várjuk a következő 10 nap további eseményének gazdag kibiintakozását.

RÁÉ, projektgazda, lélekvezető, www.wisdomweavers.wordpress.com

Társadalmi Transzformáció Műhely: MEGHÍVÓ

Januárban tartjuk az első hazai TTM – t, amelyen a részvétel különösen kedvezményes és rajta mindenkit szeretettel várunk. A Műhely 4 szakaszra bontható, amiből érdeklődők résztvehetnek az első napon csupán, de ha kedvük és eltökéltségük, kísérletező és fejlesztő vágyuk a továbbiakra is behívják, annak mi nagyon örülünk.

1. nap módszertana:
Társas gondolatséta a Világ kávéház ( TWC) a Nyitott tér ( OPT) és az Értékelő beszélgetés (AI) segítségével keresünk választ kognitiv térképeink mentén kialakult eddigi gondolatmintáink megszólaltatásával, összekapcsolásával.
Ez a nap mint nyitott műhely egyben a II. Társas Intelligencia fejlesztők találkozásának is teret ad.
2.nap módszertana:
Kitárulás, alámerülés  a bennünk élő rendszerek és belső minták mögötti ismeretlen erőterekbe a rendszerállítás és a világmunka folyamatai által.
3.nap
Átrendeződés és Inspirált, teremtő cselekvés a Szívközpontunk erőterében szertartás, rítusok és a természet nyugvó pontjának ölelésében.

          Szeretettel, TTM tagok ( Ruzsa Ágota, Veres Ima, Szabó Zoltán )

                           ttm@solhungary.hu, info@solintezet.hu

ruzsa.agota@dialogos.hu