Kiengesztelődés-Történelmi sebek-Lélekvezetés

Június 5-n elindult a III. Gyógyító hét programunk. 

Alapvető célunk a személyes, közösségi és társadalmi sebek közötti kapcsolatok és kölcsönhatások felismerése. A rendszerbe ágyazott folyamatok feltárása és tehetségünk, képességeink és tudásunk mentén kienegesztődő dialógus körök és család-, és rendszerállítások mentén mindezek oldáása.

Kicsi, magcsoport találkozott.
Indító csendtér, egymásra hangolódó jelenlétet követően kitettük a térbe mindazt, amit magunkkal hoztunk. Szándékot, felismerést és alapállást. Volt, aki beszélgetni, feltárni és közös szándékot teremteni jött. Volt, aki Lélek állíttás keretében tán kicsit “varázsolni” és készülő dolgozatához municiót kapni jött és voltak, akik a nyitott belső térben, az emergencia szabályai mentén készen állt a mező termésére.
Végül kérdéseinek és gondolataink azt a dimenziót fezsegették, hogy vajon minek kell történnie ahhoz, hogy a kollektiv gyógyítás témája többeket megragadhasson, hogy felismerjék, hogy a gyógyulás önmagán túlmutató terekből fakadó forrás vízére szomjazik.

Hogy míg ez a téma egy már létező szakmai közösségbe ágyazva a kíváncsiság és az ébredő szükségletek miatt érdekes lehet a közösség tagjainak, addig önmagában és önálllóan még nehéz és szinte befogadhatatlan.
Majd azt is végiggondoltuk, hogy e “törzsi” terek még sok sok ember számára nagyon fontosak, hisz bármennyire is a jövőbe mutató módszerek mentén rendeződnek össze, az itt és mostban a személy biztonságának, megszokott élet és szakmai terének keretein általában nem mutat túl és ezért könnyebben befogadható.

Majd biztosnak tűnik, hogy míg belső azonosságunk nem a lélektérben gyökeredzik, addig e körök fontosak, ám mikor már a lélektér tart meg bennünket, akkor pedig annak alapminőségéből fakad a bizonyosság közösségi tere.

Végül egy fókuszált és intuítiv térbe belépve arra jutottunk, hogy a Lélek vezette gyógyító séta, mely egyik eseményről a másikra visz bennünket, az elkötelezett jelenLétbe ágyazott figyelem és részvétel által tud mélyreható változást, ha úgy tetszik gyógyulást hozni.

Nagy izgalommal várjuk a következő 10 nap további eseményének gazdag kibiintakozását.

RÁÉ, projektgazda, lélekvezető, www.wisdomweavers.wordpress.com

diaLogos-a JELentés áramlása

Épp most jutott tudomásomra, hogy Szegeden elindul egy Jelenlét-Dialógus csoport, amely David Bohm megközelítését tekinti kiindulópontnak.

Csodálatos hír!

A rövid írást elsőként a 90-s évek közepén az AriadneGaia alapítvány támogatásában fordítottam le, amikor 1992-1994. között az MIT ( Boston) egyetem Dialógus facilitátor kutatócsoportjában dolgoztunk egy szervezetfejlesztőkből, kutatókból, rendszergondolkodókból és személyiségfejlesztőkből álló csoportban azon, hogy a bohmi megközelítés miként képes a szervezetek és közösségek között új, innovatív, és a közösségi akaratot életre keltő megoldásokat eredményezni. E kutatás számos, ma már a kollektív intelligencia gondolatkörébe tartozó módszertannak adott elméleti és szakmai alapokat.

Remélem, hogy ez az írás, és az erre is épülő Jaworski könyv, a Szinkronicitás, valamint a 2013. novemberében megjelenő, Juanita Brown és David Isaacs által írt és nagyon nagy népszerűségre szert tett módszertant, a The World Café-t bemutató könyv a hazai társas intelligencia és társas teremtő beszélgetések inspiráló anyagává válik. Azt is remélem, hogy a szakmai igényesség és a szerzők iránti tisztelet együtt jelentkezik és így a módszert alkalmazók veszik a fáradtságot, hogy a lehető legtisztább forrásból merítsék tudásukat és gazdagítsák tapasztalatukat. Kiadványainkkal is ezt a szándékot akarjuk erősíteni.

The World Café

Juanita Brown, barátom és mentorom. Juanitával együtt jártunk a Dialógus facilitátor csoportba. Társadalmi forradalmár! de nem hangos és “fegyvercsörgető”, demonstráló és követelő. A dialógus és a szalonok csendes tudatváltásában, a XVIII. századi szalonokban született új gondolatok társadalom átalakító erejében és közösségi tereiben megszülető és kibomló forradalom híve. Ezért adta a korabeli kávéházak ihlette The World Café nevet módszerének: Világkávéház, melyben szervezetek, vállalatok, közösségek megújult, lelkesült és a társas részvételt maximálisan biztosító beszélgetések új stratégiát, új jövőképet és új gyakorlati megoldásokat hoztak.

Praktikus misztikusok, akik a közösen elKÉPzelt – megálmodott világot a Közösség tagjai között megerősödött kapcsolati-tervezési hálóban KÉPesek JELenné ” varázsolni és az összehangolt tettek és cselekedetek által új valóságot szőni. majd az öröm és ünneplés tűzében mindezt megerősíteni.

Így forr össze az alkotói kör, a teremtő társas dialógus és  a metafizika a gyakorlatban.

Hosszabb lélegzetű Dialógus csoportjaink: 

MIT Dialógus facilitátor képző: 1992-1994. Ennek terméke a The Art of Collective Thinking, William Isaacs könyve.

International Women Dialogue 1994-2003. ahol az utolsó találkozót itt tartottuk Mo-n.

Itthon az AGA keretében 1995-96. után ismételten egy összefogott és elmélyült csoportmunka  2005-2006-ban az első magyar nyelvű Dialógus facilitátor képző egy éves programja.

Majd a SoL keretében 2007-2008-ban jöttünk össze havi rendszerességgel egy ilyen megosztó, kutató és elmélyülő beszélgetést szolgáló teremtő térbe.  és akkor most

2013/2014-ben ismét elindítunk egy rendszeres, havonta 1 napos elmélyült SzerTér diaLógus csoportot.
Ebben a 10 hónapos SzerTérben ( a szer, mint belső rend és rendszer szeretet terében, ahol szeretet a teremtő élő rendszerek kibomlásár a, kiforrására ad teret) egy-egy, a dialógus mélységét is támogató önismereti csoportmunkát is végzünk, melyben a mindfulness-presencing: a JELenLét tudatos fejlesztését szolgáló teremtő figyelem módszertanát tanuljuk meg a co-counselling és a presencing által és eközben a bohmi diaLógus lényegét adó kvantum térre hajazó Mező megélését a család és rendszerállítások által erősíthetjük, és metafizikai megértésünket a 7 sugártanban elmélyíthetjük.

Bár a csoport tagjai személyes meghívással és ajánlással, azaz egy alapos személyes dialógus során kerülnek kiválasztásra, érdeklődök jelentkezését szeretettel fogadjuk.

Ez a SzerTér dialógus egyben találkozási és megosztási, elmélyülési és teremtő teret is ad az AGA – SoL támogatásában ismét induló Holisztikus-Átalakító Coach és/vagy Facilitátor ( Holistic&Transformative Coach-Facilitator) programnak is, amelyet 4 fős mentorált és társ-tanuló kiscsoportokban indul.