„ A tanulás lényege maga a kapcsolat. Emberi kapcsolatainkon keresztül vagyunk képesek világunk valódi megértésére“ P. Senge, MIT, a nemzetközi SoL elnöke
TérTeremtők: Szervezeti- Társas Intelligencia fejlesztés
I. modul:Innovatív gondolkodás, közösségi intelligencia és a bohmi dialógus
2012.  december 8.

A SOL Intézet ismét meghirdeti alapképzésénekfelvezető modulját
 
KIHEZ SZÓLUNK?
· szervezeti külső és belső konzultánsok, fejlesztők, vezetők;
· közösségi koordinátorok, moderátorok;
· tanárok, mediátorok, mentorok; projektvezetők
akik szeretnék
· megtapasztalni, megérezni, és megtanulni, hogyan lehet a dialógus számos módszerével innovatív, a csoporttudás kreatív erőforrásait megmozgató, a csoport együttműködésének hatékonyságát jelentősen megnövelő szemléletet és módszertant;
· elsajátítani a nyertes-nyertes konfliktusmegoldás elméleti és gyakorlati alapjait;
· megismerni a részletek helyett egy rendszer egészét figyelembe vevő paradigma modern, elméleti hátterét.

A képzés vezető trénere: Ruzsa Ágota

A Szervezeti-kollektív intelligencia fejlesztő alapozó képzés célja a dialógus, a társadalmi párbeszéd, a közösségi intelligencia hatékony megteremtését szolgáló, új és innovatív megközelítések megismertetése, módszereinek átadása, és a mögötte meghúzódó szemléletváltás paradigmatikus megalapozása. A kollektív intelligencia kibontása által hatékony és összetartó megoldásokhoz jutunk, az innováció és a közös tudás, a szervezeti elköteleződés, és távlati döntések terén:
· a társadalmi párbeszéd, (stakeholder dialógusok)
· az együttműködés, (team- és közösségfejlesztés vállalati és iskolai)
· a konszenzusra épülő döntések (stratégia tervezés, jövőkép kialakítás)

A módszerek a kognitív tudományokra és a rendszerszemléletre épülő új, innovatív, az MIT-SOL (Massachusetts Institute of Technology – Tanuló Szervezet Társaság) szakmai köreiben tovább fejlesztett folyamatokra épülnek, mint Kollektív intelligencia, The World Café, Presencing, melyeket számos nagy szervezet alkalmaz, többek között a Ford, az Unilever,, és a NOKIA NEMZETKÖZI CSAPATA, de megtalálhatók tudományos intézetek, iskolák is.

„A dialógus lehetőséget ad az emberi tudatosság természetének átalakítására, egyéni és közösségi szinten egyaránt” ( David Bohm)

Gyakran találkozik konfliktussal, értetlenséggel és lassú változással?
Számos, a csoportban gyakran csak késleltetve kialakuló konfliktus, félreértés és a hagyományos megoldásokat ismétlő ötletek és gondolatok születnek, majd elhalnak, vagy épp halva születnek?
Nem sikerül szervezete problémáira összehangolt, innovatív megoldásokat találni?
Ha ilyen és hasonló kérdések és problémák feszítik, akkor érdemes erre a képzésre eljönnie, hogy új lehetőségeket, módszereket tanulhasson, amely által egyúttal személyes belső gondolatrendszerének megújhodására, és alkotói, csoportos kommunikatív megoldásainak is új, talán szokatlan, de szükséges megoldásaira lel.

A résztvevők élő tapasztalatot szereznek a valódi dialógusról, annak XXI. sz-i értelmezéséről és módszertanáról. Megismerkedhetnek a kollektív intelligencia fejlesztését szolgáló elmélettel és gyakorlattal, melyeket David Bohm, Nobel-díjas kvantumfizikus dialógusszemléletére alapozva W. Isaacs vezetésével az USA egyik legrangosabb egyetemén, a Massachussets Institute of Technology (MIT),
Dialógus facilitátor fejlesztőcsoportjában fejlesztettek tovább: Ennek a munkacsoportnak volt tagja Ruzsa Ágota, coach-facilitátor, aki itthon már számos esetben alkalmazta és a PPTE Kommunikációs Intézetében rendszeres szemináriumi foglalkozásban tanítja. Ágota a P. Senge alapította Society for Organisational Learning, globális szervezet nemzetközi koordinátora, a Dialogos Partners szervezetfejlesztő cég és a hazai Tanuló szervezetek a fenntarthatóságért, SoL Mo. alapítója.

A képzés része a személyes munka során történő tanulás, az akciótanulás, azaz a résztvevők a képzésen tanultakat gyakorlatban, saját szervezetüknél tapasztalhatják meg a képzésvezető támogatásával. Az itt nyert tapasztalatok és a visszacsatolás, a reflexió alapját, a tanulás lényegét jelentik. Hisz nagyon fontos a valós kompetenciafejlesztéshez a saját csoportélmény megszervezése, kialakítása is.

TOVÁBBI KÉPZÉSI MODULOK
A képzés önállóan is hasznos és egyben a korábban már nagy sikert aratott dialógus facilitátor képző program első modulja. Célja a dialógus, a társadalmi párbeszéd, a közösségi intelligencia hatékony megteremtését szolgáló, új és innovatív megközelítések megismertetése, módszereinek átadása, és a mögötte meghúzódó szemléletváltás paradigmatikus megalapozása. A kollektív intelligencia kibontása által hatékony megoldásokhoz jutunk, az innováció és a közös tudás, a szervezeti elköteleződés és távlati döntések terén. A facilitátor képzés további képzési elemei:
2012. január 12-14.Art of Hosting,

The World Café, Open Space, Team Syntegrity, ProAction;
A foglalkozásra az adott témában jelentős tapasztalatot szerzett facilitátorokat hívunk a vezető tréner mellé.
Gyakorlási napok: 

Március 6-7. Innováció és Kreativítás: Presencing és a csoportos elme innovatív ereje
P.Senge és O.Scharmer által kidolgozott és az MIT Sloan Üzleti iskolájában frissen kidolgozott, innovatív stratégiai gondolkodást fejlesztő módszer, amely az érzelmi intelligencia és az intuitív elme fejlesztésére épít a szervezeti tanulás érdekében.
www.presencing.org
Május 11.Rendszerszemlélet és KI a Coaching és Facilitálás művészetében
Az egyéni munka és a csoportos fejlesztés kapcsolata – egymást erősítő és kioltó folyamatok. Az 5.alapelv-a rendszerdinamika lehetőségei a személyes és csoportos munkában. Meghívott vendég előadónk: Christoph Mandl, SoL Ausztria. Ez a műhelyfoglalkozás átkötés a két terület között és egyben felvezető a Dia*Logos – SoL coach és facilitátor képzéshez. Hazai tapasztalatok megosztásához előadók, műhelyvezetők jelentkezését várjuk.

A Dialógus facilitátor és coach önképző program a SoL facilitátor -konzultáns képző program része, melyben a tanuló szervezet alapkompetenciáit és fejlesztésének gyakorlatát is elsajátítják a résztvevők. Ennek egyéb moduljairól és követelményeiről kérésére tájékoztatót küldünk.

Díjazási kedvezmények

A képzésben a 4 modult elvégzők modulonként 10% kedvezményt kapnak, ha valaki SOL e-tag, akkor 25% kedvezmény jár modulonként, ha valaki alkotó SoL tagszervezet küldöttje, akkor a partnerség keretein belül 6 napot térítésmentesen végez és a továbbiakban is jelentős kedvezményt élvez.

2008 az EU-ban a dialógus, 2009 az Innováció és Kreativitás éve.

ruzsa.agota@dialogos.hu