diaLogos-a JELentés áramlása

Épp most jutott tudomásomra, hogy Szegeden elindul egy Jelenlét-Dialógus csoport, amely David Bohm megközelítését tekinti kiindulópontnak.

Csodálatos hír!

A rövid írást elsőként a 90-s évek közepén az AriadneGaia alapítvány támogatásában fordítottam le, amikor 1992-1994. között az MIT ( Boston) egyetem Dialógus facilitátor kutatócsoportjában dolgoztunk egy szervezetfejlesztőkből, kutatókból, rendszergondolkodókból és személyiségfejlesztőkből álló csoportban azon, hogy a bohmi megközelítés miként képes a szervezetek és közösségek között új, innovatív, és a közösségi akaratot életre keltő megoldásokat eredményezni. E kutatás számos, ma már a kollektív intelligencia gondolatkörébe tartozó módszertannak adott elméleti és szakmai alapokat.

Remélem, hogy ez az írás, és az erre is épülő Jaworski könyv, a Szinkronicitás, valamint a 2013. novemberében megjelenő, Juanita Brown és David Isaacs által írt és nagyon nagy népszerűségre szert tett módszertant, a The World Café-t bemutató könyv a hazai társas intelligencia és társas teremtő beszélgetések inspiráló anyagává válik. Azt is remélem, hogy a szakmai igényesség és a szerzők iránti tisztelet együtt jelentkezik és így a módszert alkalmazók veszik a fáradtságot, hogy a lehető legtisztább forrásból merítsék tudásukat és gazdagítsák tapasztalatukat. Kiadványainkkal is ezt a szándékot akarjuk erősíteni.

The World Café

Juanita Brown, barátom és mentorom. Juanitával együtt jártunk a Dialógus facilitátor csoportba. Társadalmi forradalmár! de nem hangos és “fegyvercsörgető”, demonstráló és követelő. A dialógus és a szalonok csendes tudatváltásában, a XVIII. századi szalonokban született új gondolatok társadalom átalakító erejében és közösségi tereiben megszülető és kibomló forradalom híve. Ezért adta a korabeli kávéházak ihlette The World Café nevet módszerének: Világkávéház, melyben szervezetek, vállalatok, közösségek megújult, lelkesült és a társas részvételt maximálisan biztosító beszélgetések új stratégiát, új jövőképet és új gyakorlati megoldásokat hoztak.

Praktikus misztikusok, akik a közösen elKÉPzelt – megálmodott világot a Közösség tagjai között megerősödött kapcsolati-tervezési hálóban KÉPesek JELenné ” varázsolni és az összehangolt tettek és cselekedetek által új valóságot szőni. majd az öröm és ünneplés tűzében mindezt megerősíteni.

Így forr össze az alkotói kör, a teremtő társas dialógus és  a metafizika a gyakorlatban.

Hosszabb lélegzetű Dialógus csoportjaink: 

MIT Dialógus facilitátor képző: 1992-1994. Ennek terméke a The Art of Collective Thinking, William Isaacs könyve.

International Women Dialogue 1994-2003. ahol az utolsó találkozót itt tartottuk Mo-n.

Itthon az AGA keretében 1995-96. után ismételten egy összefogott és elmélyült csoportmunka  2005-2006-ban az első magyar nyelvű Dialógus facilitátor képző egy éves programja.

Majd a SoL keretében 2007-2008-ban jöttünk össze havi rendszerességgel egy ilyen megosztó, kutató és elmélyülő beszélgetést szolgáló teremtő térbe.  és akkor most

2013/2014-ben ismét elindítunk egy rendszeres, havonta 1 napos elmélyült SzerTér diaLógus csoportot.
Ebben a 10 hónapos SzerTérben ( a szer, mint belső rend és rendszer szeretet terében, ahol szeretet a teremtő élő rendszerek kibomlásár a, kiforrására ad teret) egy-egy, a dialógus mélységét is támogató önismereti csoportmunkát is végzünk, melyben a mindfulness-presencing: a JELenLét tudatos fejlesztését szolgáló teremtő figyelem módszertanát tanuljuk meg a co-counselling és a presencing által és eközben a bohmi diaLógus lényegét adó kvantum térre hajazó Mező megélését a család és rendszerállítások által erősíthetjük, és metafizikai megértésünket a 7 sugártanban elmélyíthetjük.

Bár a csoport tagjai személyes meghívással és ajánlással, azaz egy alapos személyes dialógus során kerülnek kiválasztásra, érdeklődök jelentkezését szeretettel fogadjuk.

Ez a SzerTér dialógus egyben találkozási és megosztási, elmélyülési és teremtő teret is ad az AGA – SoL támogatásában ismét induló Holisztikus-Átalakító Coach és/vagy Facilitátor ( Holistic&Transformative Coach-Facilitator) programnak is, amelyet 4 fős mentorált és társ-tanuló kiscsoportokban indul.