Dialógus-David Bohm

A bohmi dialógus mindennek alapja.  Miért?  mert ő közelítette meg a kulcskérdést, hogy miként lehet a közösségi, társadalmi tudat radikális átalakítása fele elindulni.

A discutio” ( dis+ quatere), azaz vita szó eredeti jelentése ” széttörni, kettétörni, szétzúzni; kép. ért.: megsemmisíteni, meghiúsítani”. A dialógus által közös megértést és tudatosságot fejleszthetünk ki.

A dialógus szó a görög ” dia logos “-ból ered, melyben a logos jelentése “az Ige, a szó”, azaz ” a szó jelentése, értelme “. A dia jelentése ” át, keresztül ” ( nem pedig ” pár-” mint a párbeszédben, mivel dialógus sok ember között is megtörténhet, sõt az egyénen belül is, ha a dialógus szellemében van jelen.)”