Szinkronicitás

Joseph Jaworski: Szinkronicitás, A vezetés belső útja

Megrendelhető itt.

A könyv világhírű. A könyv az amerikai gazdasági és erkölcsi válság egyik legfelkavaróbb időszakában íródott és az írója számára igazi átalakulást és változást hozott, melyről hitelesen és inspirálóan ír napjainkig érvényes aktuális erővel.

A Szinkronicitás az a könyv, amit mindenkinek, aki a vezetést komolyan veszi el kell olvasnia. (..) Mivel teljesen lefoglal bennünket vezetőink viselkedése, a vezetők és a vezetettek közötti viszony, megfeledkezünk arról, hogy a vezetés lényege a jövőalakítás képessége. A vezetés akkor hatékony, ha az emberek többé már nem a körülmények áldozatai, hanem részt vesznek az új körülmények megteremtésében. Amikor az emberek – nap mint nap – ennek az alkotó vezetésnek a légkörében dolgoznak, egyre mélyebben megértik – Joe szavaival – „az univerzum tényleges működését”. Ez az igazi ajándék, melyet a vezetés adhat. A vezetés nem a pozícióval járó hatalomról szól, nem az elért eredményekről, de végeredményben még csak arról sem, hogy mit teszünk. A vezetés annak a környezetnek és feltételrendszernek a megteremtéséről szól, amelyben az ember folyamatosan, egyre mélyebben megérti a valóságot, és mindinkább képes lesz részt venni a világ kibontakoztatásában. A vezetés lényege végső soron új valóságok megteremtése.”

Peter SENGE,  “Az 5. alapelv” c. korszakalkotó menedzsement könyv szerzője, MIT professzor, a SOL alapító elnöke

Szinkronicitás – A vezetés belső útja című könyv tiszta szívvel és lélekkel megírt mű. Egy olyan ember belső utazásának elgondolkodtató beszámolója, amit a XXI. században mindannyian be kell járjunk. Jaworski életútja rávezet bennünket napjaink radikális kulturális és szervezeti átalakulásának útjára, amely egy élhető jövő fele vezet bennünket, és amire bárki bármikor bárhol ráléphet. Még azok is, akik a régi idők régi rendszereiből gazdagodtak meg és abból élnek még ma is.”   A könyvhöz írt előszava itt letölthető.

Egy fontos fejezet, melyben a belső átalakulás folyamatának egy nagyon fontos állomását írja meg, mikor D.Bohm kvantum fizikussal beszélgetett, ami életátalakító lett.

A könyvet egy 1 napos, vagy/és 2.5 napos beavató képzés is megtámogatja, melyet a SoL Intézet munkatársai tartanak.
Kérésre küldjük a képzési tematikát. Email: info@solintezet.hu

A könyvhöz írt magyar nyelvű ajánlásból egy részlet itt olvasható.

…Én mint a logisztikai szakma egyik hazai képviselője ajánlom ezt a könyvet a logisztikai szolgáltatók vezetőinek, a logisztikai rendszerek kutatás-fejlesztésével foglalkozó vállalkozások szakembereinek és minden gyártó és kereskedelmi vállalat döntéshozójának. De még nincs késő, tegyünk közösen lépéseket egy „jó forgatókönyv” megírásáért! A szerzők már elkezdték, nekünk csak csatlakozni kell…”  Dr Karmazin György,2006 év logisztikai menedzsere,Üzleti Etikai díjas BI-KA Logisztikai Kft alapító tulajdonosa