The World Café-Világkávéház

AOHThe World Café – Világ kávéház
Juanita Brown-David Isaacs

MasterClass és könyvbemutató
Mesterek és Műhelyek
2015. 19-20. Budapest

http://www.youtube.com/watch=_fSnbzUcQ44&list=PLD0A3DEB8CE4095E4&feature=share&index=5

Az elmúlt 20 év talán egyik legsikeresebb közösségi, nagycsoportos munkamódszere. Az üzleti világ és a társadalmi igények metszéspontjában nőtt ki. Előzménye a társadalmi változásokért, az új és jövőteremtő víziókért kiálló, de nem forradalmi pusztítással, utcai randalírozással megnyilatkozó akarat, hanem az odafigyelő, feltáró jelenlét, a közös és egymásfele forduló, dinamikus és több szálon is összefonódó társalgás. Megbékélés a múlttal, közös odafigyelés a kibontakozni akaró jövőre, elköteleződés olyan kérdések iránt, ami nekünk fontos és inspiráló, gazdagító és jövő perspektívát nyitó. Résztvevőink itt nem hallgatók egy “tudorok” által prezentált értelmezési mező befogadásához. Résztvevőink itt részt vesznek és alkotják, közösen szövik a beszélgetések és az odafigyelő jelenlétben érlelődő közös jövőt. Itt kibontakozó, megérlelődő döntések mindenkinek fontosak lesznek. megvalósításuk mindenki számára szívügy.
A TWC könyv és számos, a Mesterek és Műhelyek diaLogos sorozatban megjelenő gyakorlati, módszertan mögött mély és alapos kutatás áll a humán evolúcióra, az új, kibontakozó tudatosságra vonatkozóan. Kiadványaink, melyek társ-kiadókkal partnerségben ennek megismertetését tűzték ki célul, hogy a módszerek mélyebb gyökérfogással a hazai, gyakorló és praktizáló facilitátorok, vezetők, közösségépítők életében-munkájában is elmélyült változást eredményezhessenek.

Könyvbemutató Mesterek és Műhelyek és képzési napok: 2015. március 19-21.. benne a szerzőpáros szíve-lelke:

 

Juanita

Juanita Brown, társ-alapító online műhely foglalkozása.

Ruzsa Ágota Éva, senior facilitátor Juanitával együtt dolgozott 2 éven át a DiaLogos Facilitátor kutató csoportban az MIT egyetemen, USA, majd a 10 éven át tartó International Women Dialogue csoport tagjaként a TWC korai kibontakozásától kezdve jelen van. A magyar közgondolkodásban neki köszönhetően, többek között, a módszer elterjedőben és kibontakozóban.

Itt találhatunk számos rövid és élő filmecskét a módszer bemutatásáról a You Tube csatornán.